Badanie USG

Ultrasonografia (USG) to nieinwazyjne badanie diagnostyczne pozwalające na uwidocznienie, w czasie rzeczywistym, przestrzeni i struktur wewnętrznych człowieka. Do zobrazowania wnętrza ciała wykorzystywane są niesłyszalne fale dźwiękowe wysokiej częstotliwości (ultra), które bezboleśnie wnikają i rozprzestrzeniają się, nie uszkadzając komórek. Odbite lub pochłonięte ultradźwięki są rejestrowane przez głowicę aparatu USG i zobrazowane na ekranie. W klasycznym badaniu USG nie stosuje się kontrastów.

Aparat USG ukazuje lokalizację, kształty, rozmiary i strukturę wewnętrzną narządów, a doświadczenie anatomiczne i kliniczne lekarza pozwala ocenić i opisać odchylenia od normy. Współcześnie USG stało się jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych a śledzenie obrazu ultrasonograficznego choroby pozwala obserwować skuteczność leczenia. Zasada działania metodą ultrasonograficznej rejestracji przestrzeni ma swój odpowiednik w naturze. Nietoperze posiadają system rozpoznawania przestrzeni zewnętrznej oparty na identycznej zasadzie działania. Wysyłając i odbierając odbite ultradźwięki, nietoperz w czasie lotu potrafi badać otoczenie, oceniać odległości od przeszkód a nawet wykryć zagrożenia.

Badanie USG polega na odsłonięciu odpowiedniej okolicy ciała, którą lekarz pokrywa żelem ultrasonograficznym ułatwiającym przewodzenie fali dźwiękowej. Przesuwając głowicę w badane miejsce uzyskuje się nie tylko obraz struktury ultrasonograficznej narządu, ale również jego unaczynienie wewnętrzne i zewnętrzne.

DOPPLER

Lekarz wykonujący badanie dopplerowskie USG może precyzyjnie śledzić i rejestrować, gdzie krew płynie wolniej, a gdzie szybciej, gdzie się cofa lub zmienia kierunek przepływu a nawet zbadać domykalność zastawek żylnych. Ultrasonografia dopplerowska umożliwia oznaczenie prędkości i oporów przepływu krwi oraz wydolności badanych tętnic i żył. Badanie to wykorzystuje się również do oceny ukrwienia narządów oraz wykrywania guzów nowotworowych, bo większość z nich charakteryzuje się zwiększonym ukrwieniem.

Ocena unaczynienia oparta jest na rejestracji zmiany częstotliwości fali ultradźwiękowej odbitej od płynącej krwi. Krew, która płynie do głowicy to naczynia tętnicze a płynąca w kierunku przeciwnym (od głowicy) to naczynia żylne.

Ultrasonografia dopplerowska pozwala również wykryć blaszki miażdżycowe i ocenić ich wpływ na przepływ w narządach, które są przez te naczynia zaopatrywane. Najlepszym przykładem jest badanie dopplerowskie naczyń domózgowych. W badaniu tym możemy ocenić potencjalne zagrożenia dla naszego mózgu do jakich należy z pewnością udar niedokrwienny.