POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

W związku z wejściem w dniu 25.05.2018 roku w życie nowych przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) uprzejmie informujemy iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w Centrum USG adres gabinetu 10-124 Olsztyn ul. Grunwaldzka 14a, jest prof. dr hab. n. med. Jerzy St. Gielecki, tel. 507 053 678.

2. Kategoria Pana/Pani danych, które przetwarzamy celem świadczenia usług medycznych to: imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, dane dotyczące stanu zdrowia i choroby pacjenta oraz świadczeń zdrowotnych. 

3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 

4. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie są udostępniane podmiotom trzecim i nie podlegają one profilowaniu. 

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji usługi medycznej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami określonymi w art.29 ustawy o prawach pacjenta.