Nasi specjaliści 

prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki

Jako specjalista radiodiagnostyki pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Katedrze i Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Olszynie, gdzie stworzył jedno z pierwszych w Europie Laboratorium Fuzji Obrazów zajmujące się łączeniem obrazowania diagnostycznego rezonansu magnetycznego (MRI) z tomografią komputerową (CT) lub obrazów ultrasonograficznych (USG) z rezonansem magnetycznym lub tomografią komputerową.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki jest absolwentem wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Związany był między innymi z Akademią Medyczną w Bydgoszczy, Instytutem Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie, Śląską Akademią Medyczną w Katowicach, pracował jako senior lecturer w University of Adelaide (Australia). 
Obecnie jako profesor zwyczajny pełni funkcję kierownika Katedry Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie stworzył jeden z najnowocześniejszych ośrodków anatomicznych w kraju, porównywany z ośrodkami europejskimi i światowymi. Od wielu lat jest profesorem wizytującym w prywatnym amerykańskim uniwersytecie medycznym - Saint George's University na Grenadzie. 

Zainteresowania naukowe profesora Gieleckiego koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych z anatomią rozwojową i kliniczną, w szczególności z wykorzystaniem metod cyfrowej analizy obrazów w badaniach struktur naczyniowych. W tym zakresie jest niewątpliwym autorytetem. Zespoły badawcze pracujące pod jego kierownictwem opracowały systemy informatyczne służące modelowaniu przepływu mózgowego i modelowaniu struktur anatomicznych w oparciu o przyżyciowe badania obrazowe.
Profesor Gielecki prowadzi również indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie radiologii, łącząc w ten sposób swoje zainteresowania naukowe i dydaktyczne z najnowocześniejszymi metodami diagnostyki obrazowej stosowanej w praktyce klinicznej.